torstai 9. toukokuuta 2013

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS
Asiano: R 13/2512

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

  1. Vahingonteko (8010/R/0056568/12)
    Rikoslaki 35 luku 1§

26.8.2012 HELSINKI

Suominen on oikeudettomasti vahingoittanut As Oy Porthaninkatu 3:n omaisuutta heittämällä yhtiön omistaman, osoitteessa Kolmas Linja 6 sijaitsevan liikehuoneiston ikkunasta kiven läpi niin, että ikkunaan on tullut 30 x 30 cm reikä. Kyseisessä liikehuoneistossa liiketoimintaa harjoittaa STK Friends avoin yhtiö pitämällä siinä Stadin Kebab Chili –nimistä ravintolaa.

Asianomistajien vaatimukset

Vastaaja Suominen on velvoitettava korvaamaan asianomistajalle rikkoutuneesta ikkunasta aiheutuneiden korjauskustannusten määrä 1276,18 euroa.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

Vastaaja Suominen on syyllistynyt siihen vahingontekoon, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Rangaistusseuraamus

Suomisen syyksi luetusta teosta seuraa sakkorangaistus.

SAKKO

Syyksi luettu rikos 1
30 päiväsakkoa a 51 euroa = 1.530 euroa

KORVAUSVELVOLLISUUS

Suominen velvoitetaan suorittamaan As Oy Porthaninkatu 3:lle Vahingonkorvauksena 1276,18 euroa.”

Sieltä se tuli, tuomio annettiin sopivasti syntymäpäivänäni. Tapahtuneen päivämäärä 26.8.2012 on yhdeksän päivää ennen kuin lopetin juomisen.

No. Tämä olisi voinut olla kuolemantuottamus tai ainakin vakava pahoinpitely, eli halvalla selvisin.

Mutta jos nyt ei kuitenkaan ottaisi tavaksi.

Seuraava kirjoitus Aivan ensimmäinen kirjoitus